Tien medewerkers lopen stage in Berlijn

In 2016 zijn 10 collega’s van Handel en commercie in Berlijn voor een buitenlandstage. Zij volgen in de ochtend Duits aan een taleninstituut en werken een aantal middagen samen met collega’s van een Berufskolleg en gaan op bedrijfsbezoek. Belangrijk doel van deze buitenlandstages is verdergaande samenwerking, het mogelijk maken van stageplaatsen in Berlijn en gezamenlijk werken aan projecten voor de studenten. Alle activiteiten vallen onder Erasmus+.