Masterclasses marketing voor medewerkers

Het team marketing en communicatie organiseerde in 2016 twee masterclasses voor medewerkers van het Graafschap College. Het doel van deze masterclasses was om gezamenlijk tot een Merkwijzer te komen. De Merkwijzer vat alle relevante onderdelen van de merkidentiteit samen en is de basis voor zowel de interne als de externe communicatie. Zo’n 50 medewerkers namen deel aan de masterclasses.

In mei vond de eerste masterclass plaats. Tijdens deze bijeenkomst gaf Ruud Boer, auteur van het boek Brand Design een presentatie over het creëren van een sterk merk. De deelnemers gingen vervolgens in kleine groepen aan de slag met het vertalen van de kernwaarden van het Graafschap College naar merkwaarden. Daarnaast werd nagedacht over de merkbelofte. De tweede masterclass, die een maand later plaatsvond, borduurde voort op de eerste bijeenkomst. Na een presentatie van Celia Noordegraaf (interim teamleider van het team marketing en communicatie), die de aanwezigen bijpraatte over de trends en ontwikkelingen in het marketingcommunicatievak, gingen de deelnemers in klein groepen op basis van de Merkwijzer aan de slag met het merkuiterlijk van het Graafschap College. Centraal stond de vraag: hoe gaat het Graafschap College zijn doelgroepen laten horen, zien en voelen waar het merk ‘Graafschap College’ voor staat. Wat zijn de iconen de het bewijs leveren voor de merkwaarden en met welke pluspunten maakt het Graafschap College de merkbelofte waar? Er werd gebrainstormd op corporate niveau en op sectorniveau.

Het uiteindelijke doel is om naast een corporate marketingcommunicatieplan een marketingcommunicatieplan per onderwijssector te maken. De resultaten van de masterclasses vormen onder andere de input voor deze plannen.