Missie, visie en kernwaarden

Missie

Iedereen heeft talenten en ambitie. Het Graafschap College biedt studenten en medewerkers de gelegenheid deze optimaal te ontwikkelen en draagt hiermee bij aan de voorbereiding op een beroep en werk in iedere levensfase en op elk niveau.

Visie

Het Graafschap College biedt onderwijs voor vrijwel iedereen. Het is ván de regio en staat vóór de regio. Studenten worden opgeleid tot excellente vakmensen en volwaardige burgers met een ondernemende houding. Het college staat bekend om persoonlijke begeleiding. De examens zijn op niveau en de opleidingen bieden studenten een heldere structuur en houvast. De lessen zijn gevarieerd en worden gegeven in een moderne optimale leeromgeving. Het Graafschap College is kleinschalig, vertrouwd en blijvend innovatief.

Kernwaarden

De vijf kernwaarden zijn: persoonlijk, verbonden, duurzaam, zelfbewust en creatief. Deze waarden zijn leidend voor de organisatie en zichtbaar in het gedrag van studenten en medewerkers.