Strategische lijnen

Het Graafschap College maakt haar ambities voor de periode 2015-2020 concreet in vijf strategische lijnen:

Opleiden voor ieders talent en ambitie

Leren is niet langer een proces van enkele jaren op school, maar een proces dat nooit stopt. Studenten verwerven kennis, vaardigheden en de houding die zij nodig hebben om een ‘leven lang te leren’. Het Graafschap College levert een bijdrage aan het succes van een student in zijn maatschappelijke carrière en zijn leven met een passend opleidingsaanbod van hoge kwaliteit in iedere fase van zijn leven. Voor iedereen toegankelijk, want niemand hoeft aan de kant te staan.

Opleiden, flexibel en op maat

Het Graafschap College maakt de regio sterk door zijn opleidingsprogramma’s en persoonlijke aandacht, in een bij de tijdgeest passende leer- en leefomgeving: op maat, flexibel en toegankelijk. Technologische ontwikkelingen helpen daarbij. Het programma past bij de student, zijn leeftijd, zijn ambities en talent en bij de context van het beroep waarvoor wordt opgeleid.

Opleiden voor nieuw vakwerk en innovatieve beroepen

Goede vakmensen blijven altijd belangrijk. De werkvelden, beroepen en de bijbehorende arbeidsmarkt zijn voortdurend in ontwikkeling. Er zullen nieuwe beroepen ontstaan. Studenten worden goed opgeleid om hun vak uit te oefenen én leren ondernemend en flexibel te zijn. Om dit te realiseren is het van belang dat het Graafschap College zelf ook innoveert en meedoet door extern vernieuwing en ontwikkeling op te zoeken en te faciliteren, óók buiten de muren van de school, samen met de praktijk.

Opleiden in een netwerk in de Euregio

Onderwijs en arbeidsmarkt kunnen het zich niet langer veroorloven in gescheiden netwerken te opereren. De school speelt een actieve rol in deze netwerken door haar onderwijsaanbod te optimaliseren en haar studenten voor te bereiden op een rol in een netwerk. Het Graafschap College zet zich in als motor voor economische, technologische en sociale innovatie in de Achterhoek en als stimulator, verbinder en co-creator van vooruitstrevende oplossingen, die de positie van de regio versterken. Het verzorgingsgebied van het Graafschap College grenst aan Duitsland. Van het samenwerkingsverband in de Euregio, waarvan het verzorgingsgebied deel uitmaakt, is nog onvoldoende gebruik gemaakt. Het Graafschap College stapt over deze grens heen om zo de kansen, door werderzijdse diploma-erkenning, op de euregionale arbeidsmarkt voor studenten zowel in Nederland als Duitsland optimaal te benutten.

Leren en werken met passie en plezier

Het Graafschap College wil, in de breedste zin van het woord, nog vitaler worden. Opdat alle toekomstige medewerkers in de regio iedere dag met passie en plezier aan het werk gaan én hun ambities waarmaken. Er is sprake van een lerende organisatie, een moderne fysieke én virtuele leer- en werkomgeving met een professionele cultuur waar het streven naar excellentie, bevlogenheid en betrokkenheid vanzelfsprekend is.