Strategie

Iedere vijf jaar formuleert het Graafschap College een nieuw strategisch beleidsplan. De strategie voor de periode 2015-2020 richt zich op ‘Excellent onderwijs voor een innovatieve regio’. De ambities worden concreet in de vijf strategische lijnen. In het kader van de realisatie van de strategische doelen zijn koplopers benoemd. Op dit deel van de website staat meer informatie over de strategie van het Graafschap College: wat zijn de missie, visie, kernwaarden en strategische lijnen? Wat zijn succesbepalende factoren en kpi’s? Welke koploperprojecten had het Graafschap College in het verslagjaar?

Via de website Strategie Leeft informeert het Graafschap College interne en externe relaties over de ontwikkelingen met betrekking tot de strategie. De site is bedoeld voor iedereen die zich verbonden voelt met het Graafschap College: studenten, ouders, medewerkers, bedrijven, instellingen, samenwerkingspartners, maatschappelijke organisaties, media, enz.