Opleidingsschool aankomende leraren

Het Graafschap College wil een opleidingsschool voor aankomende leraren zijn. Om dit te realiseren is het Graafschap College een verregaande samenwerking aangegaan met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het plaatsen, begeleiden en beoordelen van stagiaires staat centraal in deze samenwerking. In maart 2016 ontving het Graafschap College het keurmerk ‘Samenwerkingsschool’. Dat betekent dat het Graafschap College voldoet aan de kwaliteitseisen van de HAN met betrekking tot het plaatsen, begeleiden en beoordelen van stagiaires van de lerarenopleiding aan de HAN. In 2016 is ook Rijn IJssel bij de samenwerking tussen de HAN en het Graafschap College betrokken en werd de ‘Aspirant Opleidingsschool mbo Arnhem & Achterhoek’ een feit. Het samen opleiden van docenten voor het mbo is hiermee een stap verder. In 2019 moet de aspirant opleidingsschool voldoen aan alle criteria en opleidingsschool worden.

In 2016 hebben 97 stagiair(e)s en 6 LIO’s (Leraar In Opleiding) stage gelopen bij het Graafschap College, zowel in de vier onderwijssectoren als in de sector Bedrijfsvoering. Daarnaast volgden in 2016 21 nieuwe docenten een traject om het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift te behalen. Dit traject wordt uitgevoerd bij Marant Interstudie en valt onder de accreditatie van de lerarenopleiding van de HAN. In totaal was ruim 60% (75) van de stagiair(e)s, LIO’s en docenten die een PDG traject volgen, afkomstig van de HAN. Dit percentage is vergelijkbaar met het percentage in 2015.

Herkomst stagiair(e)s en LIO’s
2012 2013 2014 2015 2016
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 44 32 39 77 75
Graafschap College 11 14 11 12 14
Saxion Hogeschool 3 4 6 9 10
Christelijke Hogeschool Windesheim 4 11 12 8 6
Hogeschool Utrecht 12 2 5 7 5
Overig 6 7 9 14 14
Totaal 80 70 82 127 124

Specifiek voor zij-instromers in de sector Techniek & Informatica werkt het Graafschap College, samen met de Christelijke Hogeschool Windesheim, Saxion Hogeschool, roc van Twente, Deltion College en het Alfa College, aan de ontwikkeling van de technische PDG variant (Teachers Tech College). In 2016 zijn vier techniek docenten van het Graafschap College met dit traject gestart. In totaal was ruim 59% (71) van de stagiair(e)s, LIO’s en PDG’s afkomstig van de HAN. In het verslagjaar waren er zes studenten die hun LIO stage bij het Graafschap College liepen.