Professionalisering teamorganisatie

De resultaatgerichte (onderwijs) teams vormen de bouwstenen van het Graafschap College. Het Graafschap College blijft bouwen aan het versterken van onze teamorganisatie, met het interne onderzoek ‘Evaluatie teamorganisatie’ (2013) als stevig fundament. Aanbevelingen uit dit onderzoek richten zich op het verhelderen van verantwoordelijkheden, verder bouwen aan teamontwikkeling en teamresultaten, samenwerking tussen teams en ondersteuning aan de teams. Het Graafschap College hecht veel waarde aan teamontwikkeling. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat teamontwikkeling een positieve invloed heeft op de kwaliteit van het werk en de werkbeleving (o.a. werkdruk). Door als team samen te werken en gezamenlijk te professionaliseren, kan gebruik worden gemaakt van elkaars kracht en expertise. De expertise van een team kan ook ingezet worden in de samenwerking tussen verschillende teams.

Het faciliteren van teams in hun ontwikkeling en deskundigheidsbevordering heeft in 2016 wederom prioriteit gekregen. Ongeveer 12 teams hebben gebruikgemaakt van advisering en begeleiding vanuit het zogenaamde teampalet. Er is budget voor teamontwikkeling beschikbaar gesteld en teamontwikkeling is opnieuw op de kaart gezet in de organisatie. Het teampalet ‘nieuwe stijl’ is ontwikkeld. In een online document ‘Een palet aan mogelijkheden om als team te bouwen aan kracht en expertise’ hebben teams via vlogs en beeldmateriaal enthousiast gedeeld met welke stappen zij in teamontwikkeling hebben doorlopen en hoe het teampalet daarin heeft ondersteund. Bovendien is het aanbod voor teams op het gebied van teamontwikkeling vernieuwd. Teams kunnen een keuze maken uit:

  • Teamleren rondom een inhoudelijk thema
  • Een team-apk
  • Invulling van je teamdag(en)
  • Deskundigheidsbevordering rondom een inhoudelijk thema
  • Slimmer werken, ruimte creëren
  • Sparren over je team en mogelijkheden
  • Als team toekomst-proof!
  • Begeleide intervisie als team of expertisegroep

Naar aanleiding van het vernieuwde aanbod hebben in het najaar van 2016 acht teams een aanvraag voor advies en begeleiding gedaan. De daadwerkelijke start hiervan start in 2017.