Leiderschapsontwikkeling

In de strategische P&O-agenda (2015-2020) is het volgende opgenomen over het professionaliseringsprogramma voor leidinggevenden van het Graafschap College:

‘Onder andere rondom de implementatie van Focus op Vakmanschap heeft afgelopen jaren het leiderschapsontwikkeltraject plaatsgevonden. Dit traject is gericht op ontmoeten en inspireren, informeren en betrekken, leren en ontwikkelen. Een aantal ankers in dit programma blijven we komende periode inzetten, denk aan de focusbijeenkomsten en de leiderschapsdag. Het eigenaarschap wordt meer verlegd naar de deelnemers aan het programma. Op de agenda staan: leren ontwikkelen in het kader van de strategische lijnen, implementatie en kennisdelen rondom nieuw (onderwijskundig) beleid, ontwikkelen in het kader van stimulerend leiderschap en professionalisering van ‘de dialoog’.’

Binnen dit kader heeft het management in 2016 aandacht besteed aan leiderschapsontwikkeling. De jaarlijkse leiderschapsdag heeft plaatsgevonden. Dit keer rond het thema ‘Van onrust naar actie’, dat verwijst naar de veranderingen in het mbo in de nabije toekomst (o.a. de veranderende arbeidsmarkt en de vergrijzing en ontgroening van de regio). Daarnaast zijn acht focusbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten stonden de volgende onderwerpen centraal:

  • Het nieuwe bpv-plan
  • Verkenning van het toekomstig onderwijs van het Graafschap College (hybride leren, blended learning, een leven lang leren en gepersonaliseerd leren)
  • De vertaling van het nieuwe inspectiekader naar het Graafschap College
  • De gevolgen van de nieuwe regelgeving onderwijs op de ondersteunende processen (o.a. aanmelden en inschrijven)

In het verslagjaar heeft het management van enkele sectoren de organisatie van de focusbijeenkomsten op zich genomen. Tijdens deze bijeenkomsten stonden ‘werkdruk’ en een lezing van de heer Klarus, lector van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) over ‘Bildung en het onderwijs’ centraal.