Internationalisering

Internationale activiteiten zijn voor medewerkers van het Graafschap College inmiddels een belangrijk instrument voor deskundigheidsbevordering en ondersteuning bij onderwijsinnovaties. Professionalisering van medewerkers staat hierbij voorop en de doelen zijn helder in het handboek ‘Internationale activiteiten voor medewerkers’ beschreven. In 2016 werd de notitie ‘Onderwijs in een internationale context’ vastgesteld. Daarin is opgenomen dat het Graafschap College ernaar streeft dat in 2020 30% van de medewerkers heeft deelgenomen aan een internationaal uitwisselingsprogramma.

In het verslagjaar waren 238 medewerkers betrokken bij een internationale activiteit. Het soort activiteit varieert van het begeleiden van een studiereis voor studenten, het bezoeken van studenten die in het buitenland stagelopen tot het volgen van een talencursus en een stage in het buitenland. De activiteiten vonden plaats in de Euregio, Europa, maar ook in bijvoorbeeld Amerika, Curaçao en Gambia.

In het verslagjaar:

  • hebben 40 medewerkers gebruik gemaakt van de Erasmus+ subsidie die het Graafschap College heeft ontvangen;
  • hebben tien medewerkers van de opleiding Commercie en Juridische dienstverlening deelgenomen aan een talencursus Duits en scholen in Berlijn bezocht;
  • bezochten 58 medewerkers verschillende Berufskollegs in de Euregio;
  • bezochten 30 medewerkers uit het buitenland het Graafschap College.