Graafschap Vitaal!

Een vitale organisatie met vitale medewerkers, dat is een belangrijk doel voor het Graafschap College. Het project Graafschap Vitaal! moet de bewustwording rond vitaliteit bij medewerkers vergroten en zorgen voor een breed aanbod van vitaliteitsactiviteiten. Het doel van het project is dat medewerkers inzetbaar blijven en dat de inzetbaarheid tijdens alle levensfasen van een medewerker optimaal benut wordt. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers van het Graafschap College zich vitaal voelen als:

  • zij werk hebben waar ze energie van krijgen
  • zij kunnen werken met passie en plezier
  • zij fit, gezond en in balans zijn
  • zij een zinvolle bijdragen kunnen leveren
  • er in het team ruimte is voor inspiratie, plezier en reflectie

Uit input die de organisatie heeft gegeven, blijkt dat investeren in vitaliteit en het belang van een vitale organisatie wordt onderkend. Ook is bevestigd dat het begrip ‘vitaliteit’ niet in één definitie of kader is te omvatten. De gestelde uitgangspunten van het project (mentaal fit, fysiek fit en fit in je loopbaan en ontwikkeling) zijn dan ook breed gedefinieerd, zodat medewerkers, teams en leidinggevenden daarbinnen zelf betekenis en invulling kunnen geven aan het begrip vitaliteit. Het is duidelijk dat vitaliteit binnen de organisatie (ook) sterk wordt gekoppeld aan de werkomgeving, zowel fysiek als organisatorisch. Daarom is er een vierde pijler aan het project toegevoegd (de vitale werkplek/organisatie). In 2016 is het aanbod van Graafschap Vitaal! verder uitgebreid op basis van de vier pijlers en is zoveel mogelijk op basis van input uit en samenwerking met de organisatie tot stand gekomen. Graafschap Vitaal! zoekt hiermee naar een goede balans tussen werkgever/werknemer en initiatief/belang.