Functioneren, ontwikkelen en beoordelen

De gesprekscyclus bij het Graafschap College bestaat uit een functionerings- en ontwikkelgesprek (jaarlijks) en beoordelingsgesprek (één keer per drie jaar). In 2016 heeft 41% van de medewerkers een functionerings- en ontwikkelgesprek of beoordelingsgesprek met zijn of haar leidinggevende gevoerd. Er hebben 185 beoordelingen plaatsgevonden, waarvan 95 met tijdelijke medewerkers en 90 met vaste medewerkers. Daarnaast zijn er 185 functionerings- en ontwikkelgesprekken geregistreerd, waarvan 36 met tijdelijke medewerkers en 149 met vaste medewerkers. Het aantal gevoerde en vastgelegde gesprekken in het E-HRM systeem ligt de afgelopen jaren op ruim 40%. Tijdens de leiderschapsdag in 2016 was de huidige inrichting van de gesprekscyclus onderwerp van gesprek. Opleidingsmanagers, de expertisegroep professionalisering en de beleidsgroep P&O hebben zich over de gesprekscyclus gebogen. Het jaarlijkse gesprek tussen de professional en de leidinggevende wordt als meerwaarde gezien. Echter, er is behoefte aan een andere invulling, zodat er meer aandacht is voor bijvoorbeeld: groei als persoon en in werk en loopbaan en werkgeluk. Er wordt gezocht naar een stimulerend proces en tools, passend bij de (groei) behoefte van het individu. In 2017 wordt hieraan, waarschijnlijk met behulp van experimenten op teamniveau, vervolg gegeven.

Aantal beoordelingsgesprekken in 2016
Medewerkers vast in dienst 90
Medewerkers tijdelijk in dienst 95
Totaal 185

 

Aantal functioneringsgesprekken in 2016
Medewerkers vast in dienst 149
Medewerkers tijdelijk in dienst 36
Totaal 185