Professionaliseren

In het professionaliseringsplan 2012-2016 zijn de keuzes en activiteiten rond het professionaliseren van medewerkers, leidinggevenden, teams en het P&O-beleid vastgelegd. In het verslagjaar zijn verschillende onderdelen uit het meerjarenplan gerealiseerd of van start gegaan.