Prognoses personeel

Het studentenaantal van het Graafschap College heeft direct invloed op het aantal medewerkers in het primaire proces (onderwijzend personeel) en indirect op de omvang van het ondersteunend en beheerspersoneel. In de continuïteitsparagraaf staan de ontwikkelingen met betrekking tot de omvang van het personeel in de komende jaren beschreven.