Medewerkers uit dienst

In het verslagjaar gingen 93 medewerkers uit dienst. 49% (46) van deze medewerkers had een tijdelijk dienstverband. Het totaal aantal medewerkers dat uit dienst gaat, neemt de afgelopen jaren iets toe. Ook het aantal medewerkers dat zelf ontslag neemt is licht gestegen. De mogelijke verklaring hiervoor is een groei van het aantal vacatures in de regio.

Medewerkers uit dienst
2013 2014 2015 2016
Einde dienstverband van rechtswege 47 48 35 46
Pensioen/vervroegde uittreding 16 12 22 17
Ontslag genomen 14 11 20 26
Arbeidsongeschikt 0 1 1 2
Ontslag gekregen 0 1 2 1
Overlijden 0 0 0 1
Totaal 77 73 80 93

In 2016 zijn 2 medewerkers ingestroomd in de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Begeleiding van ex-medewerkers

Medewerkers die in het verslagjaar het Graafschap College niet op eigen initiatief hebben verlaten, kregen een begeleidingstraject aangeboden via Graafschap Re-integratie. Het begeleidingstraject bestaat uit verschillende modules. Tijdens een intakegesprek wordt bepaald welke modules voor de betreffende medewerker zinvol zijn. In 2016 maakten negen ex-medewerkers gebruik van het begeleidingstraject.