Faciliteiten, vergoedingen en regelingen

Seniorenverlof en BAPO-regeling

Op 1 augustus 2014 eindigde de BAPO-regeling. Voor medewerkers die op dat moment gebruik maakten van de regeling kwam een overgangsregeling met dezelfde voorwaarden als de BAPO-regeling. Na 1 augustus 2014 werd de regeling Seniorenverlof van kracht. Via deze regeling kunnen medewerkers van 57 jaar of ouder, tegen een eigen bijdrage, 170 uur vrije tijd kopen (bij een fulltime dienstverband) en deze verspreid over het jaar opnemen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het salaris. Het doel van de regeling is oudere medewerkers te behouden voor het arbeidsproces. Zij krijgen verlichting en vermindering van werkzaamheden.

Aantal deelnemers BAPO-regeling/ vanaf 2016 seniorenverlof (incl overgangsregeling)
2012 2013 2014 2015 2016
152 161 166 141 126

Ouderschapsverlof

Medewerkers met kinderen in de leeftijd tot en met 2 jaar kunnen betaald ouderschapsverlof opnemen. Medewerkers met kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar kunnen onbetaald ouderschapsverlof opnemen. In de tabel een overzicht van het aantal medewerkers dat gebruik maakte van het betaalde en onbetaalde verlof. Het wordt steeds vanzelfsprekender dat medewerkers, zowel mannen als vrouwen, kiezen voor een goede balans tussen de zorg voor hun kinderen en het werk. Vanwege de goede regeling op het gebied van ouderschapsverlof is het Graafschap College een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers met jonge kinderen.

Aantal medewerkers met ouderschapsverlof
2012 2013 2014 2015 2016
Betaald ouderschapsverlof 27 37 31 20 22
Onbetaald ouderschapsverlof 1 0 2 0 0
Totaal 28 37 33 20 22

Collectieve verzekeringen

In het verslagjaar konden medewerkers gebruik maken van collectieve zorgverzekeringen bij verzekeringsmaatschappijen Menzis, VGZ, Zilveren Kruis Achmea en Univé. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met Univé en de Rabobank over het voordelig afsluiten van andere verzekeringen voor medewerkers.