Arbobeleid

Het beleidsplan ‘Gezond, veilig en met plezier werken bij de Graafschap Groep’ beschrijft het totale arbobeleid, voorziet in een structuur en planning voor de langere termijn en zorgt dat de arbeidsomstandigheden gevolgd en verbeterd kunnen worden.

Als aanvulling op het arbobeleidsplan is een implementatieplan opgesteld, waarin de implementatie van het arbobeleid gefaseerd wordt gepland. In het eerste jaar wordt de nadruk gelegd op het inrichten van het arbobeleid op maat en het organiseren van gezond en veilig werken op de werkvloer. In het tweede en derde jaar staat ‘het leren van elkaar’ en het bijstellen van het ontwikkelde (sectorale) beleid. Vanaf het vierde jaar is het arbozorgsysteem volledig geïntegreerd in de bedrijfsvoering van het Graafschap College.

De uitgangspunten die de basis vormen van het arbobeleid 2014-2017 zijn:

  • Een veilige en gezonde school, voor al onze medewerkers en studenten
  • Voldoen aan wetgeving
  • Maatwerkinvulling van de arbowettelijke kaders
  • Aansluiten op organisatiebeleid
  • Gestructureerd leren van elkaar

Risico-inventarisatie en -evaluatie

De uitvoering van de RI&E binnen het Graafschap College is een dynamisch proces. Het borgen en actueel houden van de RI&E is geïntegreerd in het nieuwe arbobeleid. Binnen het Graafschap College bestaat een verscheidenheid aan leer- en werkomstandigheden. Daarom worden per sector op maat prioritaire risico’s vastgesteld. Deze prioritaire risico’s zijn omschreven in de arbocatalogus voor het mbo. In het beleid is sprake van een verdere verdieping door per onderwijsteam de prioritaire risico’s te benoemen en daarvoor praktische werkwijzers te ontwikkelen. De sectorale werkgroepen beschikken over een draaiboek, waarmee zij hun eigen RI&E kunnen uitvoeren. Deze aanpak sluit aan op de interne (sectorale) doelstellingen en prioritaire risico’s. In 2016 is, na de interne verbouwing, gestart met de RI&E bij de sector Bedrijfsvoering op de hoofdlocatie. De sector Economie & Dienstverlening heeft een (deel) RI&E uitgevoerd op de locatie Stoomtram.

EHBO en bhv

Volgens de norm heeft iedere locatie van het Graafschap College een geoefende bhv-organisatie. De medewerkers van deze organisatie moeten getraind en gediplomeerd zijn. In 2016 had het Graafschap College 155 bedrijfshulpverleners (bhv’ers) en 31 EHBO’ers. Alle bhv’ers en EHBO’ers beschikken over relevante kennis en vaardigheden of hebben in het verslagjaar een herhalingscursus gevolgd. In het verslagjaar zijn geen nieuwe medewerkers opgeleid tot bhv’er of EHBO’er. Op alle locaties van het Graafschap College hebben in 2016 ontruimingsoefeningen plaatsgevonden.

In 2016 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van het contract voor het geven van trainingen en opleidingen met betrekking tot EHBO en bedrijfshulpverlening. Er is voor gekozen om een samenwerking aan te gaan met een nieuwe dienstverlener, te weten G4S. Naast de keuze voor een nieuwe dienstverlener is tevens de trainingsmethode vernieuwd. Nieuwe accenten in de opleiding zijn onder meer: trainen op locatie en kennisdelen via E-Learning.    

Schoon, veilig en gastvrij

De onderwerpen schoon, veilig en gastvrij zijn voor het Graafschap College belangrijke uitgangspunten als het gaat om de optimalisatie van de leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers. Binnen het Graafschap College is een werkgroep actief, die zich bezighoudt met deze onderwerpen.

Ongevallen en incidenten

In 2016 zijn 55 ongevallen en incidenten gemeld en geregistreerd. Via het portaal kunnen medewerkers ongevallen en incidenten melden. Per melding wordt beoordeeld of het nemen van maatregelen noodzakelijk is. Indien nodig wordt contact gezocht met de politie. In 2016 is door het Graafschap College geen aangifte gedaan bij de politie.

Geregistreerde ongevallen en incidenten
2012 2013 2014 2015 2016
Ongeval 8 16 14 12 22
Diefstal
19 18 16 23 3
Ordeverstoring 2 6 0 5 3
Bedreiging 2 1 0 6 1
Vernieling 2 6 7 0 1
Seksuele intimidatie 0 1 1 0 1
Vechtpartij 0 5 0 0 1
Inbraak 1 2 0 0 0
Mishandeling 1 0 0 1 0
Alcohol 0 1 0 0 0
Drugs 0 0 0 1 0
Overig* 0 7 12 14 23
Totaal 35 63 50 62 55

* Onder de categorie ‘overig’ vallen kleine incidenten, o.a. met betrekking tot beschadigingen aan materiaal of voorvallen waarbij EHBO is verleend