Medewerkers

Werken en leren met passie en plezier

Werken en leren met passie en plezier staat centraal bij het Graafschap College. Het Graafschap College gelooft erin dat wanneer medewerkers met plezier werken, in een team waarin zij zich thuisvoelen en hun ideeën en bijdragen ertoe doen, dit afstraalt op het onderwijs, de studenten en de regio. Het Graafschap College is trots op zijn werk en vertelt er graag over. In alles wat de school organiseert en onderneemt, is de passie en het plezier van medewerkers het uitgangspunt. Immers, onderwijs is mensenwerk en de professionals van de organisatie zijn de belangrijkste succesfactor.

Van professionaliseringsplan naar strategische P&O-agenda

Het professionaliseringsplan 2012-2016 is in het verslagjaar richtinggevend geweest voor de professionaliseringskoers. Diverse thema’s zijn op de kaart gezet en projecten zijn gerealiseerd, zoals leiderschapsontwikkeling, een groeiend aantal activiteiten en deelnemers aan de Graafschap Academie 2.0, het teampalet, de uitgangspunten voor besturing en inrichting van de organisatie en het vitaliteitsprogramma in Graafschap Vitaal!.

MBO15 in de laatste gespreksronde over de implementatie van het actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ (2015): “Op het gebied van professionalisering bevindt het Graafschap College zich nadrukkelijk in de door ons onderscheiden HRD-fase. Het duidt er nadrukkelijk op dat het Graafschap College de basis stevig op orde heeft en bezig is de prestatielat wat betreft HR en professionalisering krachtig en gericht verder omhoog te brengen.”

In het verslagjaar liep het feitelijke professionaliseringsplan af, maar de ambities van het Graafschap College lopen onverminderd door. Als afgeleide van het strategisch beleidsplan heeft de dienst P&O, in cocreatie met diverse stakeholders, deze ambities verwoord in de strategische P&O-agenda 2015-2020: ‘Vitale professionals in een wendbare organisatie’.

De vier hoofdlijnen van de strategische P&O-agenda 2015-2020 zijn:

  1. Resultaatgerichte teams in ontwikkeling
  2. Vitale en deskundige professionals in ontwikkeling
  3. Stimulerend leiderschap
  4. Talentvolle nieuwkomers binden

Deze hoofdlijnen zijn vertaald naar diverse ‘knoppen’ waar het Graafschap College de komende jaren aan gaat ‘draaien’. Dit vanuit de visie op professionalisering als meerjarenprogramma. Enerzijds wordt strategie ontwikkeld en lange termijn koers bepaald en anderzijds wordt geacteerd op en aangesloten bij de beweging en tempo van de organisatie.