Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op het beleid en de uitvoering daarvan. Naast statuten en reglementen is de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ (2014) de leidraad bij de uitvoering van deze werkzaamheden. Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht van de informatie die nodig is om de toezichtstaak uit te voeren. In het Jaarbericht van de raad van toezicht beschrijft de raad van toezicht onder andere zijn visie op het functioneren van de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs in 2016 en beschrijft zijn activiteiten van het afgelopen jaar.