Over het Graafschap College

Het Graafschap College* is het regionaal opleidingen centrum (roc) voor beroepsonderwijs en educatie in Oost-Gelderland. Op 14 verschillende (onderwijs)locaties in Doetinchem, Groenlo en Winterswijk wordt met ruim 900 medewerkers voor bijna 9.700 studenten en deelnemers beroepsopleidingen, educatie en inburgering geboden. Naast reguliere onderwijsactiviteiten biedt het Graafschap College bedrijfsopleidingen, maatwerkscholing en dienstverlening op het gebied van begeleiding via het Loopbaanplein Achterhoek.

Beroepsopleidingen

Het reguliere aanbod beroepsonderwijs bestaat uit een uitgebreid en gevarieerd programma aan opleidingen op het gebied van techniek, informatica, economie, dienstverlening, zorg en welzijn. Het Graafschap College biedt beroepsopleidingen op niveau Entree, 2, 3 en 4 en bieden zowel opleidingen in de beroepsopleidende leerweg (bol) als in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Educatie & Participatie

De sector Educatie & Participatie (E&P) verzorgt binnen de Taalschool cursussen Nederlands (NT1 en NT2) en inburgeringscursussen. Ook de bijzondere onderwijsvorm Mijn School, het voorschakeltraject Transferium en de loopbaanklassen vallen onder deze sector. Ten slotte biedt de sector de Entree-opleiding en Vavo-opleiding (vwo, havo en vmbo-tl voor leerlingen van 18 jaar over ouder) en maken sinds 2016 enkele groepen Internationale Schakelklas (ISK) deel uit van de sector E&P.

Overige dienstverlening

Loopbaanplein Achterhoek

Studenten van het Graafschap College en jongeren en volwassenen van buiten het Graafschap College, die een vorm van begeleiding nodig hebben, kunnen op het Loopbaanplein terecht voor deze begeleiding. Het betreft onder andere begeleiding van studenten met lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperkingen, studenten met psychische stoornissen en gedragsproblemen, studenten met ernstige rekenproblemen en allochtone studenten met taalproblemen. Ook verzorgt het Loopbaanplein faalangstreductietrainingen en sociale vaardigheidstrainingen, budgetcoaching en orthopedagogisch en psychologisch onderzoek. Het Loopbaanplein is daarnaast actief in het coachen en begeleiden van werkzoekenden en arbeidsgehandicapten en geeft loopbaanadvies aan potentiële studenten en jongeren die een uitkering bij de gemeente aanvragen. Op het Loopbaanplein werken verschillende organisaties samen om de begeleiding te verzorgen.

Bedrijfsopleidingen en maatwerk

Binnen het Graafschap College verzorgt Graafschap Opleidingen scholingsactiviteiten, onder andere bedrijfsopleidingen, cursussen, trainingen en workshops (al dan niet op maat), die niet in aanmerking komen voor rijksgelden. Ook onbekostigde opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) worden door Graafschap Opleidingen aangeboden.

*Juridische structuur Graafschap College