Met passie en plezier

Het Graafschap College wil, in de breedste zin van het woord, nog vitaler worden. Opdat alle (toekomstige) medewerkers in de regio iedere dag met passie en plezier aan het werk gaan én hun ambities waarmaken. Er is sprake van een lerende organisatie, een moderne fysieke én virtuele leer- en werkomgeving met een professionele cultuur waar het streven naar excellentie, bevlogenheid en betrokkenheid vanzelfsprekend is. Om invulling te geven aan dit strategische doel heeft het Graafschap College in het verslagjaar verschillende activiteiten ondernomen.

Voortdurende ontwikkeling van professionals

Versterken van de professionele cultuur

In 2016 is de Graafschap Academie 2.0 met succes verder op de kaart gezet. Er zijn veel professionaliseringsactiviteiten uitgevoerd en ruim een derde van de medewerkers heeft aan één of meer activiteiten van de Graafschap Academie deelgenomen. Daarnaast is in 2016 voor het eerst een onderwijspionier benoemd. Deze docent krijgt de gelegenheid om zijn professionaliteit verder te versterken en zijn kennis te delen met de organisatie.

Onderwijskundig leiderschap

In 2016 is de intervisie voor opleidingsmanagers voortgezet. Daarnaast zijn verschillende focusbijeenkomsten georganiseerd voor het management. De verschillende sectoren zijn actief betrokken bij de invulling van deze bijeenkomsten, waar strategische thema’s centraal staan. De jaarlijkse leiderschapsdag stond in 2016 in het teken van het nut en de noodzaak van innovatie. Er is wederom geïnvesteerd in leiderschapsontwikkeling: iedere nieuwe leidinggevende krijgt een ontwikkelassessment aangeboden om inzicht te krijgen in zijn of haar ontwikkelpunten en vier leidinggevenden hebben in het verslagjaar deelgenomen aan het programma ‘Touching de Community Soul’, een programma naar de organiseerprincipes van een nieuwe tijd.

Begeleiding stagiairs en beginnende docenten

Het Graafschap College investeert structureel in een goede professionele begeleiding van stagiairs en beginnende docenten. Om dit te realiseren werkte de school ook in 2016 intensief samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het plaatsen, begeleiden en beoordelen van stagiaires staat centraal in de samenwerking. In 2016 kreeg het Graafschap College het keurmerk ‘Samenwerkingsschool’ en heeft daarmee aangetoond aan de kwaliteitscriteria van de HAN te voldoen als het gaat om het plaatsen, begeleiden en beoordelen van stagiaires van de lerarenopleiding van de HAN. In het verslagjaar is, samen met Rijn IJssel, een aanvraag ingediend om ‘Opleidingsschool’ te worden. In december 2016 werd de ‘aspirant Opleidingsschool mbo Arnhem & Achterhoek’ een feit. In 2019 moet de opleidingsschool aantonen te voldoen aan de criteria van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Professionaliseringsplan

In het verslagjaar liep het feitelijke professionaliseringsplan af. Als afgeleide van het strategisch beleidsplan heeft het Graafschap College in co-creatie met verschillende stakeholders de strategische P&O-agenda 2015-2020 ‘Vitale professionals in een wendbare organisatie’ opgesteld.

Teamontwikkeling

Het faciliteren van teams in hun ontwikkeling en deskundigheidsbevordering kreeg in 2016 wederom prioriteit. Teamontwikkeling is in het verslagjaar opnieuw op de kaart gezet in de organisatie. Het teampalet ‘nieuwe stijl’, een palet aan mogelijkheden om als team te bouwen aan kracht en expertise, ging ‘live’. In onder andere vlogs delen teams welke stappen zij in teamontwikkeling hebben doorlopen en hoe het teampalet daarbij heeft ondersteund. Bovendien is er voor de komende jaren een vernieuwd aanbod samengesteld. In het verslagjaar hebben zo’n 12 teams gebruik gemaakt van advisering en begeleiding vanuit het teampalet. Op basis van het vernieuwde aanbod hebben eind 2016 acht teams een aanvraag gedaan. Voor deze teams start het traject in 2017.

Medewerkersonderzoek

In het verslagjaar heeft het Graafschap College een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek gaat verder dan het traditionele tevredenheidsonderzoek en was met name gericht op de betrokkenheid en bevolgenheid van medewerkers. Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers van het Graafschap College zowel de betrokkenheid als bevlogenheid bovengemiddeld waarderen. Daarnaast is de waardering voor deze onderdelen verbeterd ten opzichte van eerdere onderzoeken.