Prognoses studenten beroepsonderwijs

Het Graafschap College verwacht dat het totaal aantal studenten tot 2020 redelijk stabiel blijft. Het aantal studenten dat een opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol) volgt zal de komende jaren licht stijgen. Het aantal studenten dat een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt zal de komende jaren licht dalen. De omvang van de verschillende onderwijssectoren blijft de komende jaren naar verwachting gelijk. Wel kunnen, als gevolg van economische ontwikkelingen, lichte verschuivingen plaatsvinden tussen de verschillende opleidingen binnen de onderwijssectoren. Dit zal afhankelijk zijn van de perspectieven voor bepaalde beroepen. Uit onderzoeken blijkt dat het aantal jongeren in de regio Achterhoek gaat afnemen. Het Graafschap College krijgt vanaf 2020 te maken met de gevolgen van deze krimp. Naar verwachting gaat het aantal studenten vanaf 2020 dalen. In het huidige beleid, bijvoorbeeld ten aanzien van personeel en huisvesting, wordt rekening gehouden met deze prognoses.