Cursisten bedrijfsopleidingen en maatwerk

Leren is niet langer een proces van enkele jaren op school, maar een proces dat nooit stopt. Om ‘een leven lang leren’ mogelijk te maken, biedt het Graafschap College via Graafschap Opleidingen bedrijfsopleidingen, cursussen, trainingen en workshops (al dan niet op maat), die niet in aanmerking komen voor rijksgelden. Ook de onbekostigde opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) worden door Graafschap Opleidingen aangeboden. Het opleidingsaanbod van Graafschap Opleidingen is gericht op zowel individuen als bedrijven. De onderwijssectoren Techniek & Informatica en Zorg, Welzijn & Sport hebben een scholingsaanbod.

Techniek & Informatica

In 2016 bestond het aanbod bedrijfsopleidingen en maatwerk van de sector Techniek & Informatica uit cursussen en trainingen op het gebied van metaal, verspanen, mechatronica en procestechniek. De sector verzorgde in het verslagjaar voor zo’n 200 cursisten een cursus of training. De omzet met betrekking tot de bedrijfsopleidingen en maatwerk was in 2016 iets minder dan verwacht. De belangrijkste reden hiervoor is dat in plaats van een bedrijfsopleiding of -cursus vaker voor een bbl-variant is gekozen. Dit had een positieve invloed op de omzet van het Graafschap College. De sector is in staat geweest om de bbl-opleidingen voor de infrabranche stevig neer te zetten. De sector is voornemens om in 2017 nog beter in te spelen op de vraag van klanten door bbl-opleidingen via de derde leerweg aan te bieden.

Zorg, Welzijn & Sport

De sector Zorg, Welzijn & Sport had in 2016 een aanbod bedrijfsopleidingen en maatwerk op het gebied van zorg en op het gebied van welzijn. Het aanbod bestond onder andere uit leertrajecten, verkorte opleidingen (derde leerweg), leerkringen, thema-avonden en workshops. De sector had in 2016 1.200 cursisten. Ten opzichte van 2014 en 2015 is, met betrekking tot deze bedrijfs- en maatwerkopleidingen sprake van een daling van het aantal cursisten. Hiervoor zijn meerdere redenen:

  • Er is sprake van financiële onzekerheid / financiële problemen bij de instellingen
  • Instellingen leggen de prioriteit bij reguliere opleidingen
  • Er worden minder maatwerktrajecten geboden door de opkomst van e-learning en de populariteit van de ’70-20-10 theorie’*

Graafschap Opleidingen speelt op deze ontwikkelingen in door (gratis) e-learning te ontwikkelen voor de verzorging, verpleging en thuiszorg en een aantal opleidingen in de derde leerweg aan te bieden:

  • Verzorgende-IG
  • Dienstverlening: Helpende zorg en welzijn
  • Persoonlijk begeleider: speciale doelgroepen of gehandicaptenzorg

De derde leerweg is een belangrijk alternatief voor werkgevers die, waar dat kan, willen bezuinigen op verletkosten. Bovendien worden werkbegeleiders via het concept blended learning actiever betrokken bij de studievoortgang van hun medewerker. De werkbegeleider krijgt hier op school ook uitleg over.

De verwachting is dat het aantal cursisten in 2017 gelijk blijft aan het aantal cursisten in 2016 (exclusief de reguliere studenten).

*’70-20-10 theorie’ van Jennings: drukt het belang van informeel leren uit. De verhouding 70-20-10 staat voor: 70% leren door te werken, 20% leren door coaching en feedback en 10% leren door formele training