Onderwijsopbrengsten

Diplomaresultaat

Het diplomaresultaat geeft aan hoeveel procent van de studenten het Graafschap College in een schooljaar gediplomeerd heeft verlaten. In het schooljaar 2015-2016 was het diplomaresultaat 82%. In vergelijking met voorgaande schooljaren is het diplomaresultaat van het Graafschap College de afgelopen jaren gestegen. Dat betekent dat relatief steeds meer studenten het Graafschap College met een diploma verlaten. Het diplomaresultaat van het Graafschap College ligt ook al jaren ruim boven het landelijk gemiddelde. Het Graafschap College heeft veel aandacht voor de toelating en begeleiding van studenten, met als doel dat zoveel mogelijk studenten de school gediplomeerd verlaten. De resultaten tonen aan dat de aanpak effect heeft.

Diplomaresultaat (peildatum 1 oktober)
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graafschap College 75% 78% 78% 80% 82%
Landelijk gemiddelde roc’s 70% 72% 74% 75% 74%

 

Diplomaresultaat per niveau (peildatum 1 oktober)
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Niveau 1/Entree 72% 79% 78% 74% 69%
Niveau 2 68% 74% 72% 76% 76%
Niveau 3 76% 78% 80% 84% 83%
Niveau 4 81% 78% 79% 81% 85%

Jaarresultaat

Het jaarresultaat is het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in een schooljaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen naar een ander niveau of andere opleiding. In het schooljaar 2015-2016 was het jaarresultaat 80%. Het percentage studenten dat het Graafschap College gediplomeerd heeft verlaten of met een diploma is doorgestroomd naar een ander niveau in de afgelopen jaren flink is gestegen. Het jaarresultaat van het Graafschap College ligt ook al jaren ruim boven het landelijk gemiddelde.

Jaarresultaat (peildatum 1 oktober)
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graafschap College 74% 76% 76% 78% 80%
Landelijk gemiddelde roc’s 69% 72% 73% 74% 73%

 

Jaarresultaat per niveau (peildatum 1 oktober)
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Niveau 1/Entree 80% 87% 83% 82% 84%
Niveau 2 72% 75% 75% 76% 78%
Niveau 3 72% 73% 75% 78% 79%
Niveau 4 76% 74% 75% 78% 81%

Voortijdig schoolverlaters

In het schooljaar 2015-2016 verliet 3,4% van de studenten het Graafschap College zonder diploma. De afgelopen jaren is het percentage voortijdig schoolverlaters bij het Graafschap College fors gedaald. In het schooljaar 2015-2016 realiseerde het Graafschap College een afname van 20%. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde heeft Graafschap College de afgelopen jaren een erg laag percentage voortijdig schoolverlaters. De school staat landelijk op de vijfde plaats. De afname van het aantal vsv’ers is toe te wijzen aan de inzet van gerichte begeleiding vanuit het Loopbaanplein, de intensieve samenwerking met gemeenten, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) en Profijt en aan de medewerkers die zich in de onderwijssectoren inzetten voor de schoolloopbaan van de student. Maar ook door een duidelijk en uniform toelatingsbeleid wordt ervoor gezorgd dat studenten bij de juiste opleiding worden geplaatst.

Voortijdig schoolverlaters (peildatum 1 oktober)
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graafschap College 6,8% 5,0% 4,9% 4,2% 3,4%
Landelijk gemiddelde roc’s 8,1% 6,3% 5,8% 5,4% 5,1%