Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke participaties, sponsoring en ondersteuning goede doelen

Maatschappelijke participaties en sponsoring zijn manieren om een duurzame relatie op te bouwen met de regio, de naamsbekendheid te vergroten en de maatschappelijke betrokkenheid uit te dragen. De sponsordoelen worden geselecteerd in overeenstemming met het strategisch beleid. Verzoeken worden altijd getoetst aan het vastgestelde beleid en de criteria die zijn geformuleerd. Medewerkers en studenten organiseren regelmatig acties voor goede doelen. Zowel op bestuurlijk als op sectorniveau vinden er activiteiten op het gebied van maatschappelijke participatie, sponsoring en ondersteuning van goede doelen plaats. Het overzicht geeft voorbeelden weer van de activiteiten op bestuurlijk niveau. Onder ‘succesverhalen’ voorbeelden van activiteiten op sectorniveau.

Voorbeelden van maatschappelijke participatie, sponsoring en ondersteuning goede doelen (bestuurlijk niveau)
Maatschappelijke participatie
Begunstigde Bijdrage
Schouwburg Amphion Doetinchem Partner
Stichting Vrienden van het Borghuis Partner
Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis Lidmaatschap bestuur
CIVON (samenwerkingsverband) Bestuurlijk deelnemer
Stichting ICER Bestuurlijk deelnemer
POA Achterhoek Participatie in bestuur en overleggroep
POA Liemers Participatie in overleggroep
Technieklokaal Financiële bijdrage
Innovatieweek Achterhoek Bestuurlijke en financiële bijdrage
Sponsoring
Begunstigde Bijdrage
Achterhoek 2020 Jong Financiële bijdrage (i.v.m. een lobbyreis naar Den Haag)
Goede doelen
Begunstigde Bijdrage
Project Gambia studenten Bouwkunde Financiële bijdrage (kerstactie)

In het verslagjaar zijn drie sponsorverzoeken afgewezen, omdat deze niet voldeden aan de criteria die het Graafschap College heeft opgesteld.