Inspectietoezicht

Onderzoek

In 2016 is er bij het Graafschap College geen sprake geweest van onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs. In oktober is aangekondigd dat het stelselonderzoek begin 2017 uitgevoerd wordt bij zes opleidingen: Sport- en bewegingsleider (bewegingsagoog), Schoonheidsspecialist, Bedrijfsadministrateur, Beveiliger, Medewerker beheer ICT en Timmerman. De inspectie voert ook onderzoek uit naar verzuim bij Sport- en bewegingsleider (bewegingsagoog).

De inspectie werkt volgens het Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs. Het onderzoek richt zich op vijf kwaliteitsgebieden: onderwijsproces, examinering en diplomering, schoolklimaat, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg en ambitie. Het is geen volledig vierjaarlijks onderzoek, maar een stelselonderzoek. Er vindt geen onderzoek plaats naar kwaliteitszorg en ambitie op instellingsniveau en financieel beheer.

Zwakke opleidingen

Een opleiding wordt door de inspectie als ‘zwak’ betiteld als de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is. Het Graafschap College had in 2016 geen zwakke opleidingen.