Resultaten

Op dit deel van deze website worden de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten beschreven die het Graafschap College in het verslagjaar heeft behaald. Onder andere de verplichte indicatoren* diplomaresultaat, jaarresultaat en voortijdig schoolverlaters (vsv) zijn opgenomen. De verplichte financiële kengetallen zijn terug te vinden in het ‘Beknopt financieel jaarverslag’. De verplichte indicatoren zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie voor Onderwijs en de MBO Raad uitgewerkt. In de berekeningen zijn uitsluitend de bekostigde studenten meegenomen. Het ministerie van OCW verplicht het bevoegd gezag tot een verklaring dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke eisen. Deze verklaring is opgenomen op dit deel van de website. Ook wordt ingegaan op kwalitatieve indicatoren, zoals de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van studenten, medewerkers en bedrijven.

*Regeling ‘Jaarverslag Onderwijs’, 2008