Toelatingsbeleid

Het beleid ‘Aanmelden, toelaten en inschrijven’ zorgt voor een eenduidige en professionele toelatingsprocedure. Tijdens de toelatingsprocedure, die voor iedere aankomende student wordt gevolgd, wordt bepaald of de wensen en capaciteiten van de student aansluiten bij de eisen die een bepaalde opleiding of beroep stelt. De procedure bestaat uit meerdere stappen, waarvan het toelatingsgesprek er één is.

In 2016 is de toelatingsprocedure geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat studenten en toeleverende scholen overwegend positief zijn. Met name het persoonlijke contact met medewerkers van het Graafschap College wordt door studenten gewaardeerd. Uit een eerdere evaluatie kwam naar voren dat het formuleren van een gemeenschappelijke visie wenselijk is. Deze visie is in het verslagjaar geformuleerd.  Ten slotte was er in 2016 aandacht voor de professionalisering van de medewerkers die de toelatingsgesprekken met toekomstige studenten voeren. Dit gebeurde in de vorm van een toelatingsgame. In deze game kunnen medewerkers oefenen met de gesprekken en krijgen zij informatie over de regelgeving rondom toelating.