Internationalisering

Onderwijs in een internationale context

In november 2016 werd de kadernotitie ‘Onderwijs in een internationale context’ vastgesteld. Onder onderwijs in een internationale context verstaat het Graafschap College alle activiteiten die studenten en medewerkers in aanraking brengen met een internationale leeromgeving en waarbij zij zich zowel persoonlijk als beroepsmatig kunnen ontwikkelen in een steeds meer globaliserende wereld. Het aanbod varieert van stedentrips voor studenten en medewerkers, activiteiten in de Euregio, buitenlandstages voor studenten, maar ook het ontvangen van studenten en medewerkers uit het buitenland en internationale activiteiten op school.

De belangrijkste doelstellingen uit de kadernotitie zijn:

  • In 2020 neemt 10% van de studenten tijdens zijn of haar opleiding tenminste twee weken deel aan een internationale uitwisseling of stage in het buitenland.
  • In 2020 heeft 30% van de medewerkers deelgenomen aan een internationaal uitwisselingsprogramma.
  • Internationale activiteiten vormen een geïntegreerd onderdeel van het curriculum, waarbij ook internationalisation at home (alle internationale activiteiten die een student op school kan doen) tot de mogelijkheden behoort.

In 2016 hebben in totaal 1.079 studenten (12,8% van het totaal aantal studenten beroepsonderwijs) en 211 medewerkers (23% van het totaal aantal medewerkers) deelgenomen aan een internationale activiteit in de meest brede zin van het woord.

Studenten in het buitenland

In het verslagjaar hebben 1.079 studenten in het kader van hun studie deelgenomen aan een internationale activiteit. Het grootste deel van de studenten (98,3%) nam deel aan een activiteit in Europa. De meeste activiteiten vonden plaats in Duitsland. Andere populaire landen waar activiteiten plaatsvonden, waren Oostenrijk, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 18 studenten (1,7%) hebben buiten Europa deelgenomen aan een project of stage.

Erasmus+

In 2016 heeft het Graafschap College 212.000,- euro aan subsidie van Erasmus+ verantwoord. Dit geld is bestemd voor stages van studenten en medewerkers in landen van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Belangrijk doel van Erasmus+ is het vergroten van de mobiliteit van studenten, zodat zij kennis kunnen maken met andere culturen en hun arbeidsmobiliteit vergroten.

139 studenten van het Graafschap College hebben ten behoeve van hun buitenlandstage gebruik gemaakt van deze subsidie. Dit is bijna 40% meer dan in 2015.

Om Erasmus+ onder de aandacht te brengen van studenten en medewerkers werden in het verslagjaar diverse bijeenkomsten georganiseerd, zowel Graafschap College breed als in de verschillende sectoren. Daarnaast kunnen studenten en medewerkers op het portaal (intranet) informatie vinden over Erasmus+ en wordt via verschillende communicatiekanalen aandacht besteed aan buitenlandervaringen van studenten en medewerkers. In 2016 heeft een extern bemiddelingsbureau voor 41 studenten van het Graafschap College bemiddeld voor hun buitenlandstage. Het Graafschap College heeft per student 200,- euro bijgedragen aan de bemiddelingskosten.

Ontwikkelingen in de Euregio

Het Graafschap College participeert al een aantal jaren in projecten van de ‘Lerende Euregio’. In het kader van dit programma bezochten in 2016 190 studenten en 58 medewerkers Berufskolleges, bedrijven en instellingen over de grens. 150 studenten en 30 medewerkers van Duitse Berufskolleges bezochten in het verslagjaar het Graafschap College.

Sinds 2016 is het Graafschap College nauw betrokken bij het project ‘Leren zonder Grenzen’. Samen met het roc van Twente, het Deltion College, de Anton Tijdink school en 13 Berufskollegs in Nordrhein Westfalen en Niedersachsen wordt gewerkt aan de realisatie van de zogenaamde ‘Doppelte Diplomierung’ voor een groot aantal beroepen. Het project, dat loopt tot eind 2019, houdt in dat er afstemming plaatsvindt tussen de Nederlandse en Duitse diploma-eisen voor een groot aantal beroepsopleidingen, zodat aankomende beroepskrachten met hetzelfde diploma zowel in Nederland als Duitsland aan de slag kunnen. Met het project wordt aangesloten op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven en lokale overheden in Nederland en Duitsland als het gaan om de inzet van toekomstige arbeidskrachten.