Ondernemerschap en ondernemendheid

Ondernemerschap en ondernemend gedrag worden steeds belangrijker. De afgelopen jaren is het aantal zelfstandig ondernemers in de Achterhoek substantieel toegenomen. Daarnaast verwachten bedrijven en instellingen dat medewerkers zich ondernemend opstellen. Kansen zien, kansen creëren en kansen benutten. Het Graafschap College speelt in op deze ontwikkelingen en bereidt studenten hierop voor. In het onderwijsprogramma wordt structureel aandacht besteed aan ondernemerschap en ondernemendheid. Daarnaast vonden in het verslagjaar, onder andere in samenwerking met externen, verschillende activiteiten en projecten op dit gebied plaats.

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap

In 2016 bood het Graafschap College de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap (CEO) aan. Het eenjarige programma ontwikkelt en erkent ondernemerschap en ondernemendheid op mbo-niveau. Gedurende 30 weken volgde een groep studenten, naast hun opleiding, een training met als einddoel een plan voor het opzetten van een eigen onderneming. De deelnemende studenten waren afkomstig uit alle onderwijssectoren.

Business Jump

In samenwerking met het Centrum voor Jong Ondernemerschap (CvJO) werd in december een Business Jump georganiseerd. 15 studenten die een eigen onderneming willen starten, volgden gedurende een drie dagen een intensief programma. Marketingdeskundigen, docenten en succesvolle Achterhoekse ondernemers verzorgden workshops en hielpen studenten bij het opzetten van een businessplan en bedrijfspitch. Een vakjury koos het beste plan en reikte een aanmoedigingsprijs uit. De Business Jump was de opvolger van de Business Bootcamp, die in 2015 voor het eerst werd georganiseerd.

Starting Entrepreneur

Studenten van de sector Economie & Dienstverlening namen in het verslagjaar deel aan het project ‘Starting Entrepeneur’. In groepjes van minimaal twee en maximaal vier studenten werden zij ongeveer een halfjaar getraind in ondernemersvaardigheden. De eerste zes weken van het project stonden in het teken van het ontwikkelen van een ondernemersplan. Dit onder leiding van een docent, die met name op het gebied van theorie ondersteuning bood. Vervolgens gingen zij 10 tot 16 weken aan de slag met de uitvoering van het ondernemersplan: inkopen, verkopen, marketing, benaderen van klanten en e-commerce. De studenten sloten het project af met een eindpresentatie. De studenten werden beoordeeld op vier onderdelen: het ondernemingsplan, de groepsinzet en individuele inzet, de resultaten en de eindpresentatie. De ondernemingen die zijn opgestart zijn divers. Zo richt het bedrijf Trotz zich op de verkoop van streekproducten, verkoopt het bedrijf Smeer’m ambachtelijke broodjes aan bedrijven en brengt de onderneming Maddogz bedrukte polo’s aan de man. Het bedrijf Maaktplaats verkoopt oude spullen van klanten, zonder dat zij daar zelf iets voor hoeven te doen en de onderneming Kyuvar verdient geld met voetbalfilmpjes op YouTube en Jonge visie geeft advies over de beste manier om de jeugd te bereiken via social media en websites.

Ondernemersruimte voor excellente studenten

Acht studenten volgden in het verslagjaar, naast hun opleiding, een topprogramma voor aspirant-ondernemers. Het programma werd aangeboden in samenwerking met het Centrum voor Jong Ondernemerschap (CvJO) en vond plaats in de avonduren. De studenten hebben dankzij dit programma een certificaat ondernemen kunnen behalen.

De sector Techniek & Informatica bereidde in 2016 samen met Autobedrijf Westerveld, DMD Ethiopia en stichting Joni een project voor rondom het thema internationaal en sociaal ondernemen. Topstudenten krijgen dankzij dit project een unieke kans om bij een autogarage in Ethiopië internationale werkervaring op te doen. Studenten volgen als voorbereiding op deze reis een speciaal programma dat onder andere bestaat uit het schrijven van een ondernemingsplan. De reis naar Ethiopië vindt plaats in 2017.

In 2016 is in de sector Economie & Dienstverlening gestart met de ontwikkeling van een officiële regeling voor excellente studenten die tijdens of na de opleiding een eigen onderneming willen starten. Er zijn gesprekken gevoerd met studenten en het CvJO. Er werd een projectgroep gevormd die ondernemingsactiviteiten gaat opstarten. De inspanningen krijgen in 2017 een vervolg.

In de sector Zorg, Welzijn & Sport kregen topstudenten, met de ambitie om zzp’er te worden, de kans om naast hun opleiding een tien weken durende ondernemerschapstraining te volgen. De training werd afgesloten met een officieel EDCL-examen. Zo’n 25 studenten behaalden dit internationaal erkende certificaat.