Keuzedelen

In 2016 is gestart met het aanbieden van keuzedelen. Dit als onderdeel van de herziene kwalificatiestructuur die in het schooljaar 2016-2017 ging gelden. Er zijn vier soorten keuzedelen:

  • Verdiepende keuzedelen: het keuzedeel en de kwalificatie zijn gericht op hetzelfde beroep
  • Verbredende keuzedelen: het keuzedeel is gericht op een element van een ander beroep of het betreft een nieuw element van hetzelfde beroep
  • Doorstroomgerichte keuzedelen: het keuzedeel heeft betrekking op onderdelen die relevant zijn voor doorstroom naar een (op)volgende opleiding het mbo of hbo
  • Remediërende keuzedelen: uitsluitend voor de Entree-opleiding, gericht op het wegwerken van achterstanden voor het behalen van de beoogde kwalificatie

Opleidingen zijn vrij in het bepalen van hun aanbod en de wijze waarop ze hun aanbod inrichten, mits wordt voldaan aan de aanbodverplichting. Dat betekent dat er voldoende keuzedelen worden aangeboden, zodat de student daadwerkelijk iets te kiezen heeft. Het Graafschap College stimuleert keuzedelen in het aanbod op te nemen die aansluiten bij de strategische doelen, mits deze aansluiten bij studenten en het werkveld. Voorbeelden van deze keuzedelen zijn: Duits, doorstroomgerichte keuzedelen en inspelen op innovatie.

Alle opleidingen van het Graafschap College voldoen aan de keuzedeelverplichting. Het Graafschap College deed in 2016 geen beroep op het Amendement Rog, dat het bevoegd gezag de mogelijkheid geeft gemotiveerd af te wijken van de verplichte keuzeonderdelen.

Het blijkt het Graafschap College vanaf periode 3 van het schooljaar 2016-2017 keuzedelen is gaan aanbieden. Daarom wordt in het volgende jaarverslag gerapporteerd over het aantal studenten dat in het eerste leerjaar van het schooljaar 2016-2017 gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een niet-gekoppelde keuzedelen te volgen (WEB, artikel 7.2.7, lid 10) en over het eventueel schrappen van keuzedelen uit het aanbod vanwege doelmatigheidsoverwegingen.