Inhoud en inrichting van het onderwijs

Op dit deel van de website wordt ingegaan op de inhoud en inrichting van het onderwijs. Er wordt onder andere nader ingegaan op het onderwerp ‘Intensiveren en verkorten’ (actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ 2011-2015) en de verantwoorde andere keuzes die het Graafschap College met betrekking tot een aantal opleidingen heeft gemaakt als het gaat om de urennorm, studieduur of een combinatie van beide. Daarnaast staat beschreven op welke manieren in het onderwijs aandacht wordt besteed aan de onderwerpen ondernemerschap en ondernemendheid, taal en rekenen en loopbaan en burgerschap.