Doorlopende leerlijnen

Het Graafschap College investeert in het aanbieden van doorlopende leerlijnen voor studenten. Als onderdeel van het samenwerkingsverband Profijt werkte het Graafschap College in 2016 samen met onder andere het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs in Oost-Gelderland aan een goede doorstroom van middelbare scholieren naar het mbo. Ook investeerde het Graafschap College in het verslagjaar in de doorstroom van mbo naar hbo. Het Graafschap College wil daarmee bijdragen aan het verhogen van het aantal hoger opgeleiden in de regio.