Doorstroomklassen

Studenten die in de loopbaanklas een traject hebben gevolgd en nog niet kunnen starten in de mbo-opleiding van hun keuze, worden in een doorstroomklas geplaatst. Ook komt het voor dat studenten zich aanmelden voor een beroepsopleiding, nadat het schooljaar is gestart. Waar mogelijk kunnen deze studenten instromen in bestaande klassen. Als de klassen vol zitten of het onderwijsprogramma van de betreffende opleiding een late instroom niet toelaat, worden deze studenten geplaatst in een doorstroomklas. Iedere sector heeft één of meerdere doorstroomklassen. Het programma duurt tot de start van het nieuwe schooljaar en bereidt studenten voor op een instroom in de gewenste opleiding. Daarnaast bestaat er een doorstroomklas voor vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs). Deze klas is bedoeld voor mbo-studenten die uitvallen en het schooljaar daarop een vmbo-t of havo-opleiding willen volgen.