Bedrijfsopleidingen en maatwerk

Leren is niet langer een proces van enkele jaren op school, maar een proces dat nooit stopt. Om ‘een leven lang leren’ mogelijk te maken, biedt het Graafschap College bedrijfsopleidingen, cursussen, trainingen en maatwerkscholing. Om een transparante scheiding tussen bekostigde en niet-bekostigde activiteiten te waarborgen, zijn deze scholingsactiviteiten ondergebracht in een aparte bv, Graafschap Opleidingen.

Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen

Individuen of bedrijven kunnen bij het Graafschap College terecht voor (korte) bedrijfsopleidingen, cursussen of trainingen. Het betreft een scholingsaanbod van de sectoren Techniek & Informatica en Zorg, Welzijn & Sport. Lees hier meer over het aanbod en de cursistenaantallen in 2016.

Maatwerk

Het Graafschap College biedt maatwerktrajecten. Het betreft voornamelijk trajecten op het gebied van zorg, welzijn en techniek. Maatwerk wordt bereikt door inhoud, duur, niveau en aanvang van het onderwijsaanbod af te stemmen op de specifieke scholingsvraag van de klant. De maatwerktrajecten worden overdag of ’s avonds op een van de leslocaties van het Graafschap College of in company verzorgd.