Beroepsopleidingen

Ieder jaar stelt het Graafschap College zijn opleidingsaanbod opnieuw vast. Daarbij is het doel om een passend, evenwichtig, rechtmatig en doelmatig opleidingsaanbod samen te stellen, dat aansluit op de wensen en behoeften van (potentiële) studenten en regionale bedrijven en instellingen. De contacten van de onderwijsteams en het management met regionale bedrijven en instellingen vormen daarvoor een belangrijke basis. In 2016 volgde het Graafschap College aan de hand van doorlopende analyses en onderzoeken de ontwikkelingen op de regionale en landelijke arbeidsmarkt. Tegelijkertijd werd ook rekening gehouden met de vrije keuzemogelijkheden en doorstroom naar het hbo. De analyses en onderzoeken hebben in het verslagjaar niet geleid tot grote veranderingen in het aanbod. In 2016 werd landelijk de herziene kwalificatiestructuur ingevoerd. Met de invoer van de herziene kwalificatiestructuur zijn de kwalificatiedossiers (opleidingen) aangepast. Profielen (kwalificaties)* zijn samengevoegd en geactualiseerd. Voor studenten die in het schooljaar 2016-2017 met een opleiding bij het Graafschap College zijn gestart, geldt dat zij zijn ingeschreven op de aangepaste profielen. Studenten die voor het schooljaar 2016-2017 bij het Graafschap College met een opleiding zijn begonnen, blijven ingeschreven staan op de ‘oude’ profielen.

*Een opleiding bestaat uit één of meerdere profielen

Opleidingen en diploma’s

Op 1 oktober 2016 waren op 63 verschillende opleidingen studenten ingeschreven. Het aantal opleidingen dat het Graafschap College aanbiedt, is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. De opleidingen werden aangeboden in de beroepsopleidende leerweg (bol), beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of in beide leerwegen en op verschillende niveaus (Entree, 2, 3 en 4).

Aantal opleidingen per leerweg (peildatum 1 oktober)
Schooljaar Totaal Waarvan bol Waarvan bbl Waarvan bol en bbl
2012-2013 61 20 12 29
2013-2014 62 19 14 29
2014-2015 62 17 15 30
2015-2016 61 20 13 28
2016-2017 63 26 13 24

 

Aantal profielen per leerweg oude kwalificatiestructuur (peildatum 1 oktober)
Schooljaar Totaal Waarvan bol Waarvan bbl Waarvan bol en bbl
2012-2013 193 81 55 57
2013-2014 170 69 44 57
2014-2015 154 60 52 42
2015-2016 148 60 47 41
2016-2017 121 49 39 33

In de herziene kwalificatiestructuur leidde het Graafschap College in het verslagjaar op voor 109 verschillende profielen. Daarvan werden 90 profielen in de beroepsopleidende leerweg en 49 profielen in de beroepsbegeleidende leerweg aangeboden. In vergelijking met de oude kwalificatiestructuur is het aantal profielen verminderd. Opleidingen die veel op elkaar lijken zijn samengevoegd. De keuze tussen verschillende profielen en keuzedelen gaan het verschil maken. Studenten worden breder opgeleid, waardoor ze makkelijker tot de arbeidsmarkt kunnen toetreden.In 2016 leidde het Graafschap College op voor 121 verschillende profielen in de oude kwalificatiestructuur. Daarvan werden er 82 aangeboden in de beroepsopleidende leerweg en 72 in de beroepsbegeleidende leerweg.

Aantal profielen per leerweg herziene kwalificatiestructuur (peildatum 1 oktober)
Schooljaar Totaal Waarvan bol Waarvan bbl Waarvan bol en bbl
2016-2017 109 60 19 30

Overzicht opleidingen 2016-2017