Aanbod

Op dit deel van de website staat informatie over het opleidingsaanbod van het Graafschap College in 2016. Het aanbod van het Graafschap College is als volgt onder te verdelen:

  • Opleidingsaanbod voor studenten afkomstig uit het voortgezet onderwijs, die zonder onderbreking hun opleiding voortzetten op het mbo (reguliere beroepsopleidingen, bekostigd).
  • Opleidingsaanbod voor volwassenen. Dit aanbod bestaat uit bekostigde en onbekostigde opleidingen, cursussen en trainingen, al dan niet op maat.
  • Opleidingsaanbod op het gebied van educatie en participatie.