Geslaagde uitwisseling Duitse en Nederlandse kinderdagverblijven

Acht medewerkers van Kinderdagverblijf ‘Wilde Wiese’ uit het Duitse Alstätte waren 21 april te gast bij hun Nederlandse collega’s van ‘Bloesem’ in Haaksbergen. ‘Verbindende factoren’ waren stagiaires Myrthe Haverkate, stagiair en invalkracht bij ‘Bloesem’, en haar klasgenote Merle Hartgerink, die in Duistland stage loopt. Het uitwisselingsbezoek was een vervolg op een ontmoeting die het team van docente en bpv-coördinator Els Bouwmeester eerder dit jaar had: “Dit schooljaar zijn er drie Groenlose studenten Pedagogisch medewerker die hun derdejaars stage net over de grens in Duitsland lopen. Bij het bezoek aan het stageadres in Alstätte gaven zij aan dat ze graag een keer een bezoek wilden brengen aan een Nederlands kinderdagverblijf. Stagiaires Myrthe en Merle hebben nu het een en ander geregeld. Een mooie kans om elkaar nog beter te leren kennen.”

Brenda ten Vergert, directeur en eigenaar van Bloesem, werkt graag mee aan het bezoek. Samen met Myrthe Haverkate leidt zij de groep rond en vertelt over de filosofie van het kinderdagverblijf: “Bij ‘Bloesem’ verzorgen we opvang voor ruim vijftig kinderen, verdeeld over verschillende groepen, elk met vaste begeleiders. Daarnaast hebben we nog een locatie voor buitenschoolse opvang. Bij ons zijn de kinderen erg veel buiten. Zelfs bij kou en regen,” vertelt ze lachend, wijzend op de lange rij kleine laarsjes bij de deur. “Met speciale kruip- en regenpakken valt er ook dan in onze tuin veel te ontdekken voor de kinderen. We hebben bijvoorbeeld schapen. En kippen, de kinderen kunnen zo bijvoorbeeld eieren rapen die we met de lunch opeten. Ook staan er fruitbomen, de opbrengst gebruiken we om, samen met de kinderen, zelf jam maken. Zelf ervaren en ontdekken en zich spelenderwijs ontwikkelen zijn wat ons betreft sleutel woorden als het gaat om goede kinderopvang.”

Verbazing over buitenbedden

Tijdens de rondgang worden over en weer ervaringen uitgewisseld en vergelijkingen gemaakt. Ook de organisatie en bedrijfsvoering wordt besproken. Er blijken verschillen te zijn in de financiering, in Duitsland is kinderopvang veel meer een staats of kerkelijke aangelegenheid. In de ideeën over de pedagogische grondslag en de opleiding vindt men juist overeenkomsten. De Duitse collega’s zien dan ook een aantal zaken die ze graag mee zouden nemen naar hun eigen kinderdagverblijf: “Ons motto is een spreuk van kinderboekenschrijfster Astrid Lindgren, ‘Sei frech und wild und wunderbar’. Het accent op het buitenleven is prachtig en zou ook goed passen bij onze manier van werken. Maar ons terrein is daar wat te klein voor, helaas. Wij hebben wel een mooie turnzaal en knutselruimte, dat zou hier misschien nog een goede aanvulling zijn.” Met enige verbazing worden de buitenbedden van het kinderdagverblijf bekeken. De kleine ‘bedstedes’ onder een overkapping roepen de vraag op of het ‘buiten slapen’ van de kinderen bij de Duitse ouders op enthousiasme zou kunnen rekenen: “Ungewohnlich, aber ich finde das ganz toll,” klinkt na de uitleg uit de groep.

Kinderopvang in Duistland groeit

Bij de nabespreking vertelt Els Bouwmeester de Duitse gasten nog over een aantal activiteiten op het Graafschap College in het kader van de Euregio: ”Onze opleiding organiseert jaarlijks een uitwisseling met studenten van het Berufskolleg in Coesfeld. Daarnaast stimuleren wij onze studenten om stage te gaan lopen in de Euregio. Dan moet je denken aan plaatsen zoals Vreden, Bocholt, Oeding en bij jullie in Alstatte. Plaatsen die voor onze studenten bereisbaar zijn. Werken in Duitsland geeft onze studenten de mogelijkheid kennis te maken met de Duitse cultuur en ervaring op te doen met een andere taal. Daarnaast biedt het wellicht een grotere kans op de arbeidsmarkt. In Duitsland is de kinderopvang nog steeds groeiende en is er een tekort aan pedagogisch medewerkers. Op dit moment kost het omzetten van een Nederlands diploma naar een Duits diploma nog de nodige tijd en energie, maar ook daar worden initiatieven voor ontwikkeld om dit wat soepeler te laten verlopen. We zijn erg blij met de mogelijkheid die we krijgen om in Duitsland studenten te plaatsen. Het geeft ook de gelegenheid om over en weer van elkaar te leren, zoals nu.”