Drie innovatiedocenten benoemd

Op 1 april heeft het Graafschap College drie innovatiedocenten benoemd. Deze nieuwe functie is in het leven geroepen om innovatie en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te stimuleren door middel van toegepast (wetenschappelijk) onderzoek. De innovatiedocenten gaan de komende twee jaar twee dagen per week aan hun innovatieproject werken. Zij worden daarbij vanuit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) begeleid door onderzoeksdocent Chris Kroeze en Ruud Klarus, lector Ontwikkelen van competenties op de werkplek. Het Graafschap College vindt aandacht voor onderzoek en het stimuleren van een onderzoekende houding belangrijk. Een open houding helpt bij het vinden van nieuwe oplossingen voor nieuwe situaties en vergroot de wendbaarheid van studenten en docenten in een snel veranderende samenleving.

Sander Berendsen: Talentenwijzer

Sander Berendsen is senior docent Pedagogisch Werker. Hij wil onderzoek doen naar de pedagogisch didactische uitgangspunten voor het opleiden van talentvolle studenten met de ambitie om te excelleren. Wat vraagt het van studenten en docenten om te excelleren? Op basis van dit onderzoek is het plan een Talentenwijzer te ontwikkelen. Dat is een toegankelijke interactieve PDF met handvatten voor studenten en docenten. Als ambassadeur en kwartiermaker van talentgericht onderwijs gaat Sander daarna onderzoek doen in een zogenaamd ‘cross-over project’, met studenten uit verschillende sectoren om te toetsen of de uitgangspunten kloppen en of de leermotivatie van studenten wordt verhoogd.

Willy Reijrink: Regionaal Skills Training Centrum

Willy Reijrink is senior docent Verpleegkunde. Haar doel is het oprichten van een Skills Training Centrum, dat vijf dagen in de week van 8.00 tot 20.00 uur excellent vaardigheidsonderwijs aanbiedt aan studenten van verschillende opleidingen binnen het Graafschap College en andere doelgroepen. Doel is ‘just in time’ kunnen leren/oefenen/toetsen, waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van ICT: video-instructie, virtual reality, instructie, training en toetsing op afstand. Het resultaat voor de student: het vaardigheidsonderwijs is flexibel en gepersonaliseerd, de trainingen worden verzorgd door een expert, in een passende leeromgeving waar de student kennismaakt met moderne technologie en de laatste inzichten op het gebied van de vaardigheid.

Nono Poels: Travel tomorrow

Nono Poels is senior docent Toerisme. Zij gaat zich, samen met Saxion, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Profijt en een aantal studieloopbaanbegeleiders van het Graafschap College, richten op een geslaagde overstap voor studenten van mbo naar hbo. Dit door een doorlopende lijn te ontwikkelen op het gebied van studieloopbaanbegeleiding (slb) en loopbaanoriëntatie (lob). Het betreft een onderwijsconcept waarbij studenten en studieloopbaanbegeleiders worden uitgedaagd om een vertaling te maken van de theorie naar de gewenste toekomstige praktijk. Docenten, studenten en alumni delen kennis en creëren samen nieuwe kansen. Zo ontstaat er een leerlaboratorium. Studenten krijgen meer grip op hun loopbaan. In de praktijk wordt nieuwe kennis opgedaan en gedeeld. Bij het project zijn de richting Gebouwde omgeving en de opleidingen Toerisme en recreatie, Facilitair leidinggeven, Pedagogisch werk en onderwijs, Commercie en Juridische dienstverlening betrokken.