Drie Graafschap Pioniers aan de slag met een idee!

In 2016 zijn drie ideeën van docenten door de Teachers in the Lead van het Graafschap College benoemd als Graafschap Pioniers. Het programma Graafschap Pioniers is bedoeld voor docenten van het Graafschap College die een goed idee hebben om hun werk leuker te maken en het onderwijs te verbeteren. De winnaars krijgen een budget van € 5.000,- om hun idee uit te werken.

En de winnaars zijn…

Joop van der Horst (docent rekenen), Lia Oesterholt (docent Verpleegkunde) en Suzanne Jansen en Joris Wijkamp (docenten Communicatie) dienden de winnende ideeën in. De Teachers in the Lead beoordeelden de ideeën van deze docenten als innovatief, ondernemend, creatief en aansluitend op de leermotivatie van mbo-studenten. Daarbij hebben de studenten altijd de samenwerking met collega-docenten als voorwaarde.

Rekenvaardigheden, zorghuis en projectdagen

Joop van der Horst werkt samen met collega’s op een realistische manier aan de rekenvaardigheden van studenten. Het doel van zijn project ‘Rekenen met de WOW factor!’ is de rekenvaardigheden van studenten op een hoger niveau te brengen door het zelfvertrouwen en zelfbeeld van studenten te vergroten. Bijvoorbeeld door studenten sommen op hun eigen niveau aan te bieden, de rekenlessen aan te bieden in een uitdagende leeromgeving en studenten zelf hun opdrachten te laten kiezen. Lia Oesterholt won met haar idee voor het opzetten van een Zorghuis voor chronisch zieken of geriatrische zorgvragers. Studenten uit de verschillende onderwijssectoren van het Graafschap College kunnen hier werkervaring opdoen, bijvoorbeeld door deze zorgvragers verzorging te bieden, te ondersteunen met ICT of te voorzien van catering. Suzanne Jansen en Joris Wijkamp motiveren met hun project ‘Projectdagen’ studenten om hun ondernemend gedrag en burgerschapscompetenties verder te ontwikkelen. Tijdens de Projectdagen maken tweedejaarsstudenten van de commerciële opleidingen kennis met de praktijk, bijvoorbeeld door activiteiten of presentaties van gastsprekers.

Ondersteuning

Naast het geldbedrag krijgen de pioniers, gedurende de looptijd van het project, ondersteuning van de Teachers in the Lead bij de realisatie van hun idee. Daarnaast nemen de docenten deel aan Kenniscafés om ervaringen te delen, kennis en inspiratie op te doen en de voortgang van de projecten te bespreken.