‘American education, life en politics’

Op 24 mei verzorgden drie Amerikaanse collega’s een presentatie over ‘American education, life and politics’ voor zo’n 60 studenten. Susan vertelt over ‘Community College’ dat vergelijkbaar is met ons mbo, Jack vindt het fantastisch dat fietsen een onderdeel is van ons dagelijks leven en Erich legt de opkomst van Trump uit.

In oktober 2015 zijn vier medewerkers van het Graafschap College naar de Verenigde Staten geweest om kennis te maken met het Amerikaanse leven, met Amerikaanse studenten en collega’s van een Community College. Ieder van hen verbleef bij een Amerikaanse collega in huis, iemand met een vergelijkbare functie of werkzaam in hetzelfde vakgebied, en trok 14 dagen met hem of haar op.

De Amerikaanse collega’s (Erich, Jack en Susan) waren in mei twee weken in Nederland en volgden een intensief programma. Zo leerden ze Nederland, het Nederlandse onderwijssysteem, het mbo én het Graafschap College kennen. Na de presentatie die zij verzorgden voor studenten van het Graafschap College vond een ontmoeting plaats met Sarien Schkolnik, vicevoorzitter van het college van bestuur.